Giới thiệu

Dasumy là một công ty thành viên của Trang Corp

Với thế mạnh về Vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý sản xuất và xuất khẩu, tháng 5 năm 2014 Trang Corp đã cho ra thị trường sản phẩm bakery với thương hiệu Dasumy.

Dasumy Bakery với định hướng "Fresh and Healthy" mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sản phẩm tươi, sạch và sức khỏe

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Tin tức